Αποστολή Υπομνήματος στον Υπουργό Παιδείας

Κοινό Υπόμνημα έστειλαν οι Πρόεδροι των συνδέσμων αποφοίτων των Ιστορικών Πρότυπων Σχολείων στον Υπουργό Παιδείας με το οποίο ζητούν τη συμμετοχή τους στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία και τη στήριξη και ενίσχυση των Πρότυπων Σχολείων. Ολόκληρο το υπόμνημα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Leave a reply

Your email address will not be published.