Δημοσιεύουμε την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συνέσμου για την τριετία 2017-2019, η οποία και τίθεται υπό έγκριση στο σώμα των μελών του Συνδέσμου στην ψηφοφορία της 11ης Οκτωβρίου 2020. Την Έκθεση μπορείτε να δείτε εδώ.