ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 24/09/2023 ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Αγαπητά μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων Ευαγγελικής Σχολής,

Η Εφορευτική Επιτροπή διεξαγωγής των αρχαιρεσιών 2023, αποτελούμενη από την Παναγιώτα Μπεθάνη ως πρόεδρο και τους Δημήτρη Παπαδημητρίου και Νικήτα Πετρίδη ως μέλη, σας ενημερώνει για τη διαδικασία της ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί αυτήν την Κυριακή 24/09/2023 από τις 6 μμ έως τις 9 μμ.

Όσοι επιθυμούν να ψηφίσουν σε φυσική κάλπη μπορούν να προσέλθουν στο κτήριο της Ευαγγελικής Σχολής από την είσοδο της Λέσβου 4 (με την ταυτότητά τους). Επί τόπου θα υπάρχει και η δυνατότητα εγγραφής νέων μελών, προτού ψηφίσουν, ύστερα από έλεγχο ταυτοπροσωπίας από την Εφορευτική Επιτροπή, σύμφωνα με το Καταστατικό. Με την προσέλευση ενός ψηφοφόρου στη φυσική κάλπη διαγράφεται η δυνατότητά του να ψηφίσει ηλεκτρονικά σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

Όσοι έχουν δηλώσει στον Σύνδεσμο κατά την εγγραφή τους (ή και μεταγενέστερα) ισχύουσα-έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση email θα λάβουν στις 6 μμ την ημέρα της ψηφοφορίας μήνυμα email από την πλατφόρμα της διαχειρίστριας εταιρείας ELECTOBOX που θα περιέχει σύνδεσμο (link) μπαίνοντας στον οποίο θα μπορούν να αποστείλουν εύκολα και απλά την ψήφο τους. Διευκρινίζουμε ότι η πλατφόρμα εξασφαλίζει απόλυτα τη μυστικότητα της ψήφου και κανείς (ούτε ασφαλώς η Εφορευτική Επιτροπή) δεν θα μπορεί ποτέ να δει τι ψήφισε κάποιος. Η μυστικότητα της ψήφου στο electobox είναι εγγυημένη μέσω της χρήσης πολύ ισχυρής κρυπτογραφίας. Παρακαλούμε πολύ μετά την ώρα έναρξης της ψηφοφορίας να ελέγξετε τα εισερχόμενα μηνύματα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο καθώς επίσης και στον φάκελο των ανεπιθύμητων (spam). Για όσους έχουν δηλώσει στον Σύνδεσμο Αποφοίτων 2 ηλεκτρονικές διευθύνσεις διευκρινίζουμε ότι η πλατφόρμα δέχεται μόνο μια διεύθυνση ανά ψηφοφόρο και κατά συνέπεια για όσους δεν έχουν αποκριθεί στο σχετικό ερώτημα που αποστείλαμε πρόσφατα (με SMS) διευκρινίζουμε ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε προσωπικές διευθύνσεις τύπου (κατά σειρά προτεραιότητας) gmail, hotmail, yahoo, otenet κλπ και όχι στις εταιρικές – επαγγελματικές διευθύνσεις. Όσοι δεν έχουν δηλώσει ισχύουσα-έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση email θα λάβουν SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει με τον σύνδεσμο ώστε να μπορέσουν να ψηφίσουν. Η Εφορευτική Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη λήψη email ή SMS από οποιοδήποτε μέλος. Οι δηλωμένες από τα μέλη διευθύνσεις δίνονται “πακέτο” στην πλατφόρμα.

Η Εφορευτική Επιτροπή διαθέτει τα μέσα ώστε να αποκλείει διπλοψηφία (δηλ. κάποιος να ψηφίσει και ηλεκτρονικά αλλά και στη φυσική κάλπη). 

Το ψηφοδέλτιο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) θα έχει 4 ενότητες, Α, Β, Γ, Δ.

Η (Α) θα είναι για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι δηλωμένοι υποψήφιοι είναι 13 και θα εκλεγούν 11 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά σταυροδοσίας. Στην Ενότητα αυτή το ψηφοδέλτιο δέχεται μέχρι 3 σταυρούς. Ο/Η υποψήφιος/α που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς αναδεικνύεται απευθείας πρόεδρος, αν το επιθυμεί, στην περίπτωση που συγκεντρώσει τουλάχιστον το 1/3 των σταυρών των έγκυρων ψηφοδελτίων (συμπεριλαμβανομένων και των λευκών). Αν κανείς δεν συγκεντρώσει το 1/3 και άνω των σταυρών τότε ο Πρόεδρος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση συγκρότησής του.

Η (Β) θα είναι για την εκλογή μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι δηλωμένοι υποψήφιοι είναι 3 και θα εκλεγούν 3 τακτικά μέλη. Ο/Η υποψήφιος/α που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς αναδεικνύεται πρόεδρος. Στην Ενότητα αυτή το ψηφοδέλτιο δέχεται μόνο 1 σταυρό.

Η (Γ) θα αφορά στην έγκριση ή μη των πεπραγμένων – απολογισμού του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η (Δ) θα αφορά στην έγκριση ή μη της Έκθεσης της απερχόμενης Εξελεγκτικής Επιτροπής που είναι αναρτημένη στα ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.saess.gr και θα είναι αναρτημένη και στην αίθουσα της φυσικής ψηφοφορίας στην Ευαγγελική Σχολή.

Διευκρινίζουμε ότι σε κάθε ενότητα λευκή ψήφος θεωρείται η μη ψήφος δηλ. η καμία επιλογή.

Ευχόμαστε σε όλες και όλους τους συναπόφοιτους «καλή ψήφο» και καλή θητεία και επιτυχία στο νέο Δ.Σ. και στη νέα Ε.Ε. που θα προκύψουν από την ψηφοφορία της Κυριακής.

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,

Η Εφορευτική Επιτροπή Διεξαγωγής των Αρχαιρεσιών 2023 του ΣΑΕΣΣ