Η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΣΑΕΣΣ για τη τριετία 2020-2022

Δημοσιεύουμε την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση των ετών 2020-2022 προς γνώση όλων των μελών του Συνδέσμου. Την Έκθεση μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Οικονομικός Απολογισμός 2020-2021-2022 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής