Συγκρότηση νέου 3ους θητείας Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου

Συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 11ης Οκτωβρίου 2020. Με ομόφωνη απόφασή του στην πρώτη του συνεδρίαση της 15ης Οκτωβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τους κάτωθι:

Πρόεδρος: Αναστάσιος Τσάτσος (απόφοιτος 1977)

Αντιπρόεδρος Α’: Κωνσταντίνος Μπαλατσούκας (απόφοιτος 1987)

Αντιπρόεδρος Β’: Δημήτριος Μοϊάνος (απόφοιτος 2013)

Ταμίας: Κωνσταντίνος Φέγγος (απόφοιτος 1978)

Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Παπαδημητρίου (απόφοιτος 1978)