1η Συνεδρίαση ΔΣ, 2/7/2010

Στην πρώτη του συνεδρίαση το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα και ομόφωνα καθορίστηκαν οι θέσεις του Αντιπροέδρου Α' (Αρώνης Γεώργιος), Αντιπροέδρου Β' (Μπαλατσούκας Κων/νος), Ταμία (Φέγγος Κων/νος) και Γεν. Γραμματέα (Τσιμπερδώνης Αθανάσιος).

Leave a reply

Your email address will not be published.