Category Archives

99 Articles

Προκήρυξη Αρχαιρεσιών Εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποφοίτων Ευαγγελικής Σχολής συμπληρώνοντας την από το Καταστατικό του Συνδέσμου προβλεπόμενη τριετή θητεία του αποφάσισε τη διενέργεια Γενικής Συνέλευσης και Εκλογών ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συνδέσμου την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 19:00 στην Ευαγγελική Σχολή. Δεδομένων των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας Covid19 και για το ενδεχόμενο μη επίτευξης απαρτίας οι επαναληπτικές εκλογές (χωρίς περιορισμό απαρτίας) θα διεξαχθούν την επόμενη Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:00 έως 21:00. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με ηλεκρονική ψηφοφορία μέσω της πλατφόρμας “electobox” (πληροφορίες στη διεύθυνση https://electobox.com/el/) ενώ θα υπάρχει και φυσική κάλπη στην Ευαγγελική Σχολή (στην αίθουσα των γραφείων του Συνδέσμου) για όσους δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση ή δεν επιθυμούν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά. Η ψηφοφορία θα αφορά: α) την έγκριση των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ., β) την έγκριση της έκθεσης της Eξελεγκτικής Eπιτροπής, γ) την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και δ) της εκλογή των μελών της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής. Τα μέλη του Συνδέσμου που επιθυμούν να θέσουν οποιοδήποτε άλλο θέμα σε διαβούλευση και ψηφοφορία μπορούν να στείλουν μήνυμα στη διεύθυνση info@saess.gr. Μέλη του Συνδέσμου που επιθυμούν να είναι υποψήφια μπορούν να στείλουν σχετικό μήνυμα στη διεύθυνση info@saess.gr. Όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Συνδέσμου θα λάβουν μήνυμα στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση με αναλυτικές οδηγίες για την ψηφοφορία. Οδηγίες θα αναγραφούν και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου στο πεδίο “Νέα – Ανακοινώσεις”.

Ορισμός νέου Προέδρου του Συνδέσμου

Μετά την παραίτηση για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους του Θάνου Τσιμπερδώνη από τη θέση του Προέδρου του Συνδέσμου στις 25/06/2020, νέος Πρόεδρος του Συνδέσμου ορίστηκε με βάση το Καταστατικό του Συνδέσμου ο τ. Αντιπρόεδρος Α’ Αναστάσιος Τσάτσος, ιατρός πνευμονολόγος, απόφοιτος του 1977. Στη θέση του Αντιπροέδρου Α’ το Δ.Σ. εξέλεξε τον πρώην Πρόεδρο Δημήτρη Παπαδημητρίου, απόφοιτο του 1978. Το Δ.Σ. ευχαρίστησε τον τ. Πρόεδρο Θάνο Τσιμπερδώνη για την αφοσίωση, τις υπηρεσίες και το σημαντικό έργο του.

Οι Θέσεις του Συνδέσμου Αποφοίτων Ευαγγελικής Σχολής στη διαβούλευση για το νέο σχέδιο νόμου του ΥΠΑΙΘ

Δημοσιεύουμε την επιστολή που απέστειλε προς το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων το Δ.Σ. του Συνδέσμου Αποφοίτων Ευαγγελικής Σχολής αναφορικά με τις διατάξεις του νέου σχεδίου νόμου “Αναβάθμιση Σχολείου και Άλλες Διατάξεις” που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία των Πρότυπων και των Πειραματικών Σχολείων.

Νέα Σμύρνη, 04/05/2020

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Σε σχέση με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων «Αναβάθμιση του Σχολείου και Άλλες Διατάξεις», ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Ευαγγελικής Σχολής χαιρετίζει τη στήριξη και διεύρυνση του θεσμού των πρότυπων σχολείων που θεσπίζεται με το εν λόγω σχέδιο νόμου ενώ εκφράζει την επιθυμία του για περαιτέρω διεύρυνση στο άμεσο μέλλον με δημιουργία και άλλων πρότυπων σχολείων σε μεγάλες πόλεις της χώρας που έχουν τα πληθυσμιακά δεδομένα και που το επιθυμούν οι κοινωνίες τους. Χαιρετίζει επίσης τη διεύρυνση και του παράλληλου θεσμού των πειραματικών σχολείων με σαφή και διακριτό ρόλο σε σχέση με τα πρότυπα, κάτι που αποτελούσε πάγια θέση του συντονιστικού οργάνου των σωματείων αποφοίτων των ιστορικών πρότυπων σχολείων.

Ο Σύνδεσμος θεωρεί θετική εξέλιξη την πρόνοια του σχεδίου νόμου για τους εκπαιδευτικούς που οι ίδιοι θα επιλέξουν και θα ορίζονται να υπηρετήσουν στα πρότυπα και στα πειραματικά σχολεία με τη διασφάλιση της οργανικής τους θέσης στα σχολεία από τα οποία προέρχονται καθώς και τη δυνατότητα να ανανεώνουν κατόπιν αξιολόγησης τη θητεία τους χωρίς περιορισμό στον αριθμό των θητειών που θα υπηρετήσουν. Και αυτές οι πρόνοιες αποτελούσαν εδώ και χρόνια αιτήματα τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των σωματείων αποφοίτων των ιστορικών πρότυπων σχολείων.

Στις επιμέρους διατάξεις θα είχαμε να παρατηρήσουμε και να προτείνουμε τα κάτωθι:-

  • ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ο θεσμός των πρότυπων σχολείων είναι θεσμός που θεωρούμε πως επιδοκιμάζει και επιζητά η κοινωνία. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε απαραίτητο την ίδρυση πρότυπου σχολείου σε μια περιοχή να μπορούν να την αιτούνται από τη ΔΕΠΠΣ και το Υπουργείο, πέραν της σχολικής μονάδας και του προϊσταμένου της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Άρθρο 13.1) και άλλοι φορείς της κοινωνίας όπως η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και η  Ένωση Γονέων της περιοχής.

  • ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαφωνούμε (κατά πάγια θέση των σωματείων αποφοίτων ιστορικών πρότυπων σχολείων) στη διενέργεια εξετάσεων για την επιλογή μαθητών εκ νέου από το πρότυπο γυμνάσιο στο πρότυπο λύκειο (Άρθρο 18.1). Η διαδικασία αυτή κατακερματίζει την εγκύκλιο παιδεία που η πρότυπη σχολική μονάδα προορίζεται να παράσχει για το σύνολο της μέσης εκπαίδευσης στους μαθητές ενώ υποβάλλει τους μαθητές των γυμνασίων σε μια επιζήμια πίεση και διαρκή αγωνία από τον κίνδυνο να χάσουν τη θέση στη σχολική τους μονάδα (κάτι που έχει τεράστια ψυχολογική και παιδαγωγική σημασία στην ευαίσθητη αυτή ηλικία) ύστερα από μια και μόνη καθοριστική εξέταση στο διάμεσο της πορείας τους στη μέση εκπαίδευση. Θα μπορούσε να υπάρχει μια άλλου τύπου ηπιότερη και συνολικότερη ενδοσχολική αξιολόγηση (με βάση π.χ. το βαθμό απολυτηρίου του γυμνασίου) για το αν κάποιοι μαθητές μπορούν να συνεχίσουν στο συνδεδεμένο πρότυπο λύκειο ή όχι, με μόνο τις κενές θέσεις να καλύπτονται από μαθητές άλλων σχολείων κατόπιν γραπτών εξετάσεων.

  • ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Υπογραμμίζουμε ότι για να προσελκύσουμε και να ενθαρρύνουμε αξιόλογους καθηγητές, θα πρέπει να δημιουργήσουμε κατάλληλο πλέγμα κινήτρων ώστε να ανταμείβεται γενναιόδωρα η αφοσίωση και η εργατικότητα. Στους εκπαιδευτικούς των Πρότυπων Σχολείων (Άρθρο 19) θα πρέπει να παρέχονται συγκεκριμένα κίνητρα ώστε να επιλέγουν να υπηρετήσουν σε Πρότυπα Σχολεία δεδομένων των αυξημένων διδακτικών απαιτήσεων των σχολείων αυτών και της ιδιαίτερης προετοιμασίας που απαιτείται να κάνουν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να ανταποκριθούν. Οι όμιλοι για παράδειγμα είναι επιπλέον απογευματινή εργασία, επομένως το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών στα μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος θα πρέπει να είναι αντίστοιχα μειωμένο. Επίσης, περισσότερη αυτονομία και αυτοτέλεια στα πρότυπα σχολεία θα ξεδιπλώσει δημιουργικότητά και καινοτομία στη λειτουργία τους. Τέλος, μείωση της γραφειοκρατίας και πρόσθεση θέσεων γραμματειακής υποστήριξης στα σχολεία θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να εστιάσουν περισσότερο στην εκπαίδευση.

  • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Με δεδομένη τη διαχρονική στήριξη του θεσμού των πρότυπων σχολείων από τα σωματεία αποφοίτων των ιστορικών πρότυπων σχολείων θα όφειλε η συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Στήριξης του Σχολείου να κατοχυρώνεται θεσμικά. Στο Άρθρο 22.1.δ οι δυο διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας θα έπρεπε κατά προτεραιότητα να είναι εκείνες που προτείνει το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου αποφοίτων του αντίστοιχου πρότυπου ή πειραματικού σχολείου. Σημειώνουμε ότι αυξημένος ρόλος των αποφοίτων θα βοηθήσει στην ενίσχυση δεσμών ανάμεσα στις γενεές των αποφοίτων αλλά και στην άμβλυνση πιθανών συντεχνιακών και βραχυπρόθεσμων επιδιώξεων άλλων φορέων.

  • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τα πρότυπα σχολεία έχουν αναλογικά με το πλήθος των μαθητών τους ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης για να επιτελέσουν τον ρόλο τους (π.χ. έξοδα ομίλων, συμμετοχή σε διεθνείς μαθητικούς διαγωνισμούς, αυξημένο εκπαιδευτικό υλικό και υποδομές κλπ). Παράλληλα, δεδομένου του υπερτοπικού χαρακτήρα των πρότυπων σχολείων, μεγάλο μέρος των μαθητών τους προέρχεται από άλλους Δήμους και όχι από αυτόν στον οποίο είναι εγκατεστημένα και στη σχολική επιτροπή του οποίου υπάγονται. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να επαφίεται η χρηματοδότησή τους στις σχολικές επιτροπές των δήμων (Άρθρο 23.2.α), που μπορεί και να λειτουργούν με άλλα κριτήρια. Θα πρέπει είτε να είναι κεντρική από ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας ή να υπάρχει έλεγχος από το Υπουργείο Παιδείας στον προϋπολογισμό της κάθε σχολικής επιτροπής για το πρότυπο σχολείο που λειτουργεί στην περιοχή της. Αλλιώς θα δούμε πρότυπα σχολεία να παρακμάζουν υλικοτεχνικά, κάτι που ήδη συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό.

  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

Τα σχολεία μας θα έχουν αυξημένες δωρεές και οικονομικές ενισχύσεις αποφοίτων, κοινωφελών ιδρυμάτων κλπ εάν εμπεδωθεί κλίμα εμπιστοσύνης και διαφάνειας στην οικονομική διαχείριση δωρεών και κληροδοτημάτων. Έτσι πιστεύουμε ότι είναι ανάγκη να δημιουργηθεί ανεξάρτητο για κάθε πρότυπο σχολείο όργανο για τη διαχείριση των δωρεών και κληροδοτημάτων που συνιστώνται υπέρ του σχολείου με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα και με στόχο την ευθεία διάθεση αυτών προς όφελος του σχολείου και μάλιστα κατά τρόπο που θα διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του.

Με τις πιο πάνω παρατηρήσεις μας πιστεύουμε ότι συμβάλλουμε στη βελτίωση των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου προς όφελος του θεσμού των πρότυπων σχολείων στον οποίο έχουμε ήδη προσφέρει και θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις θετικές υπηρεσίες μας.

Μετά τιμής

Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου Αποφοίτων Ευαγγελικής Σχολής

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Τσιμπερδώνης

Εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας 2020

Στα πλαίσια της φετινής γιορτής, εκτός των άλλων, θα βραβεύσουμε απόφοιτους της Σχολής που διακρίνονται στον χώρο της μουσικής και συγκεκριμνένα τον διεθνούς φήμης σαξοφωνίστα και πανεπιστημιακό καθηγητή της τζαζ Δημήτρη Βασιλάκη, απόφοιτο του 1979 και τον βιολονίστα καθηγητή μουσικής Αλέξανδρο Ιακώβου, απόφοιτο του 2001. Επίσης, θα τιμήσουμε τον τ. διευθυντή της Σχολής κο Νίκο Λινάρδο για την προσφορά και το έργο του στη στήριξη του θεσμού των πρότυπων σχολείων.

Υπόμνημα του Συντονιστικού των Συνδέσμων Αποφοίτων των Ιστορικών Πρότυπων Σχολείων

Κοινό Υπόμνημα προς τον Υπουργό Παιδείας και τα κόμματα του Κοινοβουλίου κατέθεσαν στις 7 Μαρτίου 2019 οι Σύνδεσμοι Αποφοίτων των Ιστορικών Πρότυπων σχολείων σχετικά με τα φλέγοντα προβλήματα των σχολείων αυτών, που αν δεν λυθούν άμεσα τα πρότυπα σχολεία κινδυνεύουν πλέον με υποβάθμιση και απαξίωση.