Ίδρυση

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων ιδρύθηκε το 2009 και έλαβε την απαραίτητη πιστοποίηση των Ελληνικων Δικαστηρίων τον Ιανουάριο του 2010. Το καταστατικό λειτουργίας του μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Σκοποί του Συνδέσμου

Όπως προβλέπει το καταστατικό, οι σκοποί του Συνδέσμου είναι:
α. Η διατήρηση και διάδοση του Πνεύματος και της Ιστορίας της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.
β. Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων μεταξύ των μελών του.
γ. Η ηθική, επαγγελματική και υλική ενίσχυση των μελών του.
δ. Η σύσφιγξη των σχέσεων των μελών του και η συνεργασία με το Γυμνάσιο και το Λύκειο της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης και τους αντίστοιχους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων.
ε. Η επαγγελματική στήριξη των αποφοίτων και ο επαγγελματικός προσανατολισμός των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.
στ. Η ηθική και υλική συμπαράσταση στο έργο του Γυμνασίου και του Λυκείου της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης και η οικονομική ενίσχυσή τους.
ζ. H διοργάνωση αθλητικών συναντήσεων και η συμμετοχή των μελών του ατομικά ή και ομαδικά σε αγώνες μεταξύ παρεμφερών συλλόγων αποφοίτων, συλλόγων ή ομάδων βετεράνων αθλημάτων κλπ.
η. Η πνευματική και πολιτιστική καλλιέργεια των μελών, η ψυχαγωγία και οι κοινωφελείς δράσεις με τη δημιουργία πολιτιστικών ομάδων (θεατρικών, εικαστικών, κινηματογραφικών, μουσικών, λογοτεχνικών κλπ) και ψυχαγωγικών λεσχών και τη διενέργεια ταξιδιών αναψυχής αποκλειστικά για τα μέλη και τις οικογένειές τους, συνεστιάσεων, εκδηλώσεων και επισκέψεων σε ιδρύματα.
θ. Η αδελφοποίηση και συνεργασία με αντίστοιχους συλλόγους της Ελλάδας και του εξωτερικού.
ι. Η συνεργασία με πνευματικά ιδρύματα, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, κρατικούς και δημοτικούς φορείς.

Διοικητικό Συμβούλιο για την τριετία 2020-2022 (Εκλογές 11/10/2020):
  • Τσάτσος Αναστάσιος (Πρόεδρος)
  • Μπαλατσούκας Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Α’)
  • Μοϊάνος Δημήτριος (Αντιπρόεδρος Β’)
  • Φέγγος Κωνσταντίνος (Ταμίας)
  • Παπαδημητρίου Δημήτριος (Γεν. Γραμματέας)
  • Γρηγορόπουλος Αθανάσιος (Μέλος)
  • Δαφνής Γεώργιος (Μέλος)
  • Πετρίδου Άννα (Μέλος)
  • Σαρρής Εμμανουήλ (Μέλος)
  • Τριανταφυλίδης Αλέξανδρος (Μέλος)
  • Ψαράκη – Φύτρου Μπιάνκα (Μέλος)
  • Γαρνέλης Σωκράτης (Αναπληρωματικό Μέλος)
  • Μηκωνιάτη Μαρία (Αναπληρωματικό Μέλος)