Ο Σύνδεσμος είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και για τη λειτουργία του υποστηρίζεται μόνο από την εθελοντική εργασία των μελών χωρίς να καταβάλλει αμοιβές. Οι πόροι του Συνδέσμου προέρχονται μόνο από τα εφ’ άπαξ τέλη εγγραφής των μελών, τις εθελοντικές χορηγίες και τις κατά καιρούς καμπάνιες συλλογής χρημάτων.  Ο Σύνδεσμος, με τα χρήματα που συγκεντρώνει, υποστηρίζει οικονομικά τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες που διοργανώνει τόσο ο ίδιος όσο και η Ευαγγελική Σχολή. Επίσης, στο βαθμό που έχει τους πόρους, ο Σύνδεσμος αναλαμβάνει την κάλυψη μέρους των δαπανών για αναγκαίο πάγιο και αναλώσιμο εξοπλισμό της Ευαγγελικής Σχολής. Ανάμεσα στις προθέσεις του Συνδέσμου είναι και η διάθεση χρηματων για συμμετοχή σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Μπορείτε να ενισχύσετε οικονομικά το Σύνδεσμο με έμβασμα στο λογαριασμό του Συνδέσμου στην AlphaBank αρ. 101 00 2002 242805 ή με ηλεκτρονικό έμβασμα στον αρ. ΙΒΑΝ GR64 0140 1010 1010 0200 2242 805. O αριθμός BIC της AlphaBank είναι CRBAGRAA. Στο έμβασμα γράψτε οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας ως αποστολέα του εμβάσματος. Ενημερώστε μας επίσης με Ε-mail (στο info@saess.gr) ή τηλεφωνικά για την καταβολή του εμβάσματός σας. Στη συνέχεια θα λάβετε ευχαριστήρια απάντηση ηλεκτρονικά ως επιβεβαίωση της είσπραξης και ταχυδρομικά την απόδειξη είσπραξης του ποσού της χορηγίας σας.