Αλλαγή Ημερομηνίας Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Η προγραμματισμένη για την Τριτη 16/11/2010 συνεδρίαση του Δ.Σ. μετατίθεται για τη Δευτέρα 22/11/2010 στις 18:30 στο γραφείο του Συνδέσμου στην Ευαγγελική Σχολή. Επισημαίνεται ότι στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ευπρόσδεκτοι να παρακολουθούν και να συμμετέχουν με ιδέες και προτάσεις τους όλοι/-ες οι απόφοιτοι/-ες της Ευαγγελικής Σχολής.

Leave a reply

Your email address will not be published.