Νέο Υπόμνημα των Συλλόγων Αποφοίτων προς την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

Και νέο υπόμνημα προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής απέστειλαν οι Πρόεδροι των Συλλόγων Αποφοίτων των ιστορικών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων. Η επιστολή στάλθηκε ύστερα από τη Συνάντηση που είχαν οι αντιπροσωπείες των Συλλόγων με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και ήταν αποτέλεσμα εκτενούς διαβούλευσης μεταξύ των αντιπροσώπων των Συλλόγων. Με την επιστολή τους οι σύλλογοι ζητούν τη στήριξη και διεύρυνση του θεσμού των Πρότυπων Σχολείων. Το κείμενο της επιστολής μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.

Leave a reply

Your email address will not be published.