Ορισμός νέου Προέδρου του Συνδέσμου

Μετά την παραίτηση για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους του Θάνου Τσιμπερδώνη από τη θέση του Προέδρου του Συνδέσμου στις 25/06/2020, νέος Πρόεδρος του Συνδέσμου ορίστηκε με βάση το Καταστατικό του Συνδέσμου ο τ. Αντιπρόεδρος Α’ Αναστάσιος Τσάτσος, ιατρός πνευμονολόγος, απόφοιτος του 1977. Στη θέση του Αντιπροέδρου Α’ το Δ.Σ. εξέλεξε τον πρώην Πρόεδρο Δημήτρη Παπαδημητρίου, απόφοιτο του 1978. Το Δ.Σ. ευχαρίστησε τον τ. Πρόεδρο Θάνο Τσιμπερδώνη για την αφοσίωση, τις υπηρεσίες και το σημαντικό έργο του.

Leave a reply

Your email address will not be published.